presko鑙 na sadr綼j

SREDNJA ㎏OLA 華KOVEC

Login

Dr綼vna matura 2017./18.

PROJEKTI

National Archive in Strigova; the basic procedure of storing documents

Radionice za Dan Grada 萢kovca

Now we move 2015.

Natje鑑j na Anteni Zg

S┤ na Kongresu o boli

Move week

Dan Europe - 9.5.2014.

Hrvatsku ja volim

Vijesti
KALKULATOR ZA UPIS U SREDNJU ㎏OLU
Almir ﹌vorc / datum: 23. 5. 2018. 09:17

Na ovom linku mo緀te provjeriti "Kalkulator bodova".


[OP㊣RNIJE]NATJE華J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1. NASTAVNIK/ NASTAVNICA BAKTERIOLOGIJE, VIROLOGIJE I PARAZITOLOGIJE
Gordana Ramu规ak / datum: 18. 4. 2018. 15:13

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Ljestvica kona鑞og poretka 緐panijskog Natjecanja iz povijesti
Gordana Ramu规ak / datum: 7. 3. 2018. 16:47

Ljestvica kona鑞ih rezultata nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Opasnost od strujnog udara uz prugu
Gordana Ramu规ak / datum: 23. 2. 2018. 08:43

Hrvatske 緀ljeznice izdale su Brošuru kojom promi鎢 sigurnost unutar pru緉e mre緀 i na 緀ljezni鑛oj infrastrukturi. Tekst Brošure nalazi se u privitku


[OP㊣RNIJE]NATJE華J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Srednje 筴ole 萢kovec
Almir ﹌vorc / datum: 9. 4. 2018. 12:40

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]GDCK 萢kovec: Nabavljen 鑑mac za spa筧vanje u poplavama u sklopu projekta „Za zajednicu – volonterski interventni timovi“
Almir ﹌vorc / datum: 15. 3. 2018. 12:00

Gradsko društvo Crvenog kri綼 萢kovec je u sklopu projekta „Za zajednicu – Volonterski interventni timovi“ nabavilo aluminijski 鑑mac s prikolicom i vanbrodskim motorom od 10KS koji je namijenjen spašavanju ljudi i dobara na slatkovodnim vodama.


[OP㊣RNIJE]Bro箄ra za roditelje- " Intervju s roditeljima- odgovori koje je dobro znati"
Gordana Ramu规ak / datum: 7. 2. 2018. 08:15

U prilogu se nalazi Brošura za roditelje- " Intervju s roditeljima- odgovori koje je dobro znati". Navedenu brošuru izradila je Radna skupina za Sustav ranog upozoravanja u slu鑑ju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj a namijenjena je informiranju roditelja o novim psihoaktivnim tvarima.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 10:57

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik prve pomo鎖
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 10:56

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik klini鑛e medicine
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 10:56

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik Bakteriologije, virologije i parazitologije
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 10:55

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik anatomije i fiziologije
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 10:54

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_ nastavnik socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva i pravnih aspekata skrbi
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 10:44

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Terenska nastava u JUSP Jasenovac
Miljenko Hajdarovi / datum: 12. 3. 2018. 19:20
Terenska u Jasenovcu

U鑕nici 2.c i 2.d razreda su u subotu 10. velja鑕 2018. godine odradili terensku nastavu u Javnoj ustanovi spomen podru鑚e Jasenovac. Uz pomo kustosa su istra緄li spomen podru鑚e i memorijalni muzej u sklopu teme "Hrvatska u Drugom svjetskom ratu".


[OP㊣RNIJE]Konferencija Psiho筽ancir
Gordana Ramu规ak / datum: 12. 2. 2018. 11:29

Obavijest o besplatnom sudjelovanju na predavanjima i radionicama Psihošpancira nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o odabiru ponude za realizaciju dvodnevnog izleta u Budimpe箃u
Gordana Ramu规ak / datum: 9. 2. 2018. 14:43

Tekst odluke nalazi se u privitku.


[OP㊣RNIJE]Menad緈ent volontera
Almir ﹌vorc / datum: 29. 1. 2018. 19:29

Provedena edukacija ''Menad緈ent volontera'' – osposobljavanje za koordinatore volonterskih interventnih timova

 

U sklopu projekta Za zajednicu – Volonterski interventni timovi kojeg provode ACT Grupa, Srednja škola 萢kovec te Hrvatski crveni kri – Gradsko društvo Crvenog kri綼 萢kovec u razdoblju od 17. do 19. sije鑞ja 2018. godine provedena je edukacija ''Menad緈ent volontera'' – osposobljavanje za koordinatore volonterskih interventnih timova.


[OP㊣RNIJE]Odluka o odabiru potencijalnih davatelja usluga za dvodnevnu izvanu鑙oni鑛u nastavu u Budimpe箃i
Gordana Ramu规ak / datum: 26. 1. 2018. 13:52

Odluka o odabiru potencijalnih davatelja usluga za dvodnevnu izvanu鑙oni鑛u nastavu u Budimpešti nalazi se u privitku.


[OP㊣RNIJE]Odluka o odabiru ponude za realizaciju izvanu鑙oni鑛e nastave u Gr鑛u
Gordana Ramu规ak / datum: 18. 1. 2018. 14:38

Odluka o odabiru ponude za realizaciju izvanu鑙oni鑛e nastave u Gr鑛u nalazi se u privitku.


[OP㊣RNIJE]Javni poziv za organizaciju vi筫dnevne izvanu鑙oni鑛e nastave u Budimpe箃u
Gordana Ramu规ak / datum: 9. 1. 2018. 12:27

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanu鑙oni鑛e nastave u Budimpeštu nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o odabiru potencijalnih davatelja usluga za izvanu鑙oni鑛u nastavu u Gr鑛oj
Gordana Ramu规ak / datum: 22. 12. 2017. 16:55

U privitku se nalazi Odluka o odabiru potencijalnih davatelja usluga za izvanu鑙oni鑛u nastavu u Gr鑛oj.


[OP㊣RNIJE]Reformacija, Zrinski i Me餴murje
Miljenko Hajdarovi / datum: 14. 12. 2017. 17:49
Gene Whiting

U sklopu eTwinning projekta "Faces of reformation 1517-2017" u鑕nici 2.c razreda su danas ugostili povjesni鑑ra Genea Whitinga.


[OP㊣RNIJE]Studijska posjeta Crvenom kri緐 u Augsburgu u sklopu projekta „Za zajednicu – Volonterski interventni timovi
Almir ﹌vorc / datum: 11. 12. 2017. 09:49

 

U sklopu projekta Za zajednicu – volonterski interventni timovi kojeg provodi ACT Grupa u partnerstvu s Gradskim društvom Crvenog kri綼 萢kovec i Srednjom školom 萢kovec, organizirana je trodnevna studijska posjeta Bavarskom Crvenom kri緐 – podru緉ica Augsburg (Njema鑛a).


[OP㊣RNIJE]Obilje緀n Dan mobilnosti u S 萢kovec, poduzetnici, cijenite radnika!
Almir ﹌vorc / datum: 23. 11. 2017. 15:57

U sklopu obilje綼vanja Europskoga tjedna vještina ste鑕nih u strukovnom obrazovanju u Srednjoj školi 萢kovec obilje緀n je 22. studenoga Dan mobilnosti.

Cilj projektnoga dana bio je promovirati strukovna zanimanja i pove鎍ti njihovu atraktivnost me饀 u鑕nicima. Uz Srednju školu 萢kovec obilje綼vanju projektnoga dana pridru緄li su se i predstavnici 鑜anica konzorcija, Srednje škole Prelog, Ekonomske i trgova鑛e škole 萢kovec, Tehni鑛e škole 萢kovec i Graditeljske škole 萢kovec, predstavnici partnerskih organizacija iz Termi Vivat i Avtodrom Carthago Odranci iz Slovenije, predstavnici 畊panije, HZZ-a, HOK-a i HGK-a.


[OP㊣RNIJE]Smotra Sveu鑙li箃a u Zagrebu "Najbolje sa Sveu鑙li箃a"
Gordana Ramu规ak / datum: 20. 11. 2017. 12:41

Program predavanja i prezentacija koje 鎒 se odr綼ti pod nazivom " Najbolje sa Sveu鑙lišta" od 23. do 25. studenog 2017. u Studentskom centru Zagreb.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_matematika 10.mjesec
Gordana Ramu规ak / datum: 30. 10. 2017. 11:50

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Najmentorice S┤-a
Tina Novak / datum: 12. 10. 2017. 20:12

U sklopu obilje綼vanja Svjetskog dana u鑙telja (5. listopada) me餴murski 緐pan Matija Posavec, ve tradicionalno, prigodnim je prijemom odao priznanje mentorima me餴murskih osnovnih i srednjih škola 鑙ji su u鑕nici minule školske godine postigli zavidne rezultate na 緐panijskim i dr綼vnim natjecanjima.


[OP㊣RNIJE]Proslavite Europski dan jezika s nama!
Tina Novak / datum: 24. 9. 2017. 17:00
Na inicijativu Vije鎍 Europe, Strasbourg, Europski dan jezika obilje綼va se svake godine od 26. rujna 2001. godine.

[OP㊣RNIJE]萯tanjem do zvijezda 2017./2018.
Ivana Galuni / datum: 20. 9. 2017. 11:18

Otvorene su prijave za natjecanje u kvizu znanja i kreativnosti 萯tanjem do zvijezda. Tema je ovogodišnjeg natjecanja povijesni roman, a prijaviti se mo緀te do 30. rujna na knjiznica@ss-cakovec.skole.hr ili knji緉i鑑rki osobno.


[OP㊣RNIJE]Zapo鑕o projekt "Za zajednicu - volonterski interventni timovi"
Tina Novak / datum: 15. 9. 2017. 18:53

 

Srednja škola 萢kovec zajedno sa svojim partnerima, ACT Grupom, nositeljem projekta, te Gradskim društvom Crvenog kri綼 萢kovec, 1. kolovoza zapo鑕la je s projektom „Za zajednicu – volonterski interventni timovi“.


[OP㊣RNIJE]Blagoslov za po鑕tak 筴olske godine
Tina Novak / datum: 12. 9. 2017. 17:04

Ve tradicionalno, u utorak, 12. rujna u našoj je školi odr綼n blagoslov za sve u鑕nike i djelatnike škole povodom nove školske godine. 

 

 


[OP㊣RNIJE]RSS


presko鑙 na navigaciju