presko鑙 na sadr綼j

SREDNJA ㎏OLA 華KOVEC

Login
Tra緄lica

Dr綼vna matura 2017./18.

PROJEKTI

National Archive in Strigova; the basic procedure of storing documents

Radionice za Dan Grada 萢kovca

Now we move 2015.

Natje鑑j na Anteni Zg

S┤ na Kongresu o boli

Move week

Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik_kemije
Gordana Ramu规ak / datum: 30. 11. 2018. 11:19

[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik_prve_pomo鎖
Gordana Ramu规ak / datum: 30. 11. 2018. 11:18

[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik_politike_i_gospodarstva
Gordana Ramu规ak / datum: 26. 11. 2018. 14:40

[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_ nastavnik_sociologije
Gordana Ramu规ak / datum: 26. 11. 2018. 14:39

[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_ nastavnik_gra餫nskog_odgoja_i_obrazovanja
Gordana Ramu规ak / datum: 26. 11. 2018. 14:38

[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik_povijesti
Gordana Ramu规ak / datum: 26. 11. 2018. 14:36

[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik stru鑞ih predmeta iz podru鑚a fizioterapije
Gordana Ramu规ak / datum: 8. 11. 2018. 14:23

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik_biokemije
Gordana Ramu规ak / datum: 8. 11. 2018. 14:22

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik_biologije
Gordana Ramu规ak / datum: 8. 11. 2018. 14:21

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik_matematike
Gordana Ramu规ak / datum: 8. 11. 2018. 14:20

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik_radiologije
Gordana Ramu规ak / datum: 8. 11. 2018. 14:18

Tekst natje鑑ja nalazi se u  prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_ nastavnik socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva i pravnih aspekti skrbi
Gordana Ramu规ak / datum: 8. 11. 2018. 14:17

Tekst natje鑑ja nalazi se u privitku.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik klini鑛e medicine
Gordana Ramu规ak / datum: 8. 11. 2018. 14:05

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik Bakteriologije, virologije i parazitologije (vje綽e)
Gordana Ramu规ak / datum: 8. 11. 2018. 14:04

[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik_bakteriologija_virologija...
Gordana Ramu规ak / datum: 8. 11. 2018. 13:55

[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik_anatomije i fiziologije
Gordana Ramu规ak / datum: 8. 11. 2018. 13:53

Tekst natje鑑ja nalazi se u privitku.


[OP㊣RNIJE]N A T J E A J za stjecanje prvog radnog iskustva
Gordana Ramu规ak / datum: 30. 10. 2018. 11:45

Tekst natje鑑ja se nalazi u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Obavijest po natje鑑ju Prva pomo
Gordana Ramu规ak / datum: 23. 2. 2018. 09:05

Tekst obavijesti nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Obavijest po natje鑑ju Klini鑛a medicina
Gordana Ramu规ak / datum: 23. 2. 2018. 09:04

Tekst obavijesti nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Obavijest po natje鑑ju Bakteriologija, virologija i parazitologija
Gordana Ramu规ak / datum: 23. 2. 2018. 09:03

Tekst obavijesti nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Obavijest po natje鑑ju Anatomija i fiziologija
Gordana Ramu规ak / datum: 23. 2. 2018. 09:01

Tekst obavijesti nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Obavijest po natje鑑ju Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi
Gordana Ramu规ak / datum: 23. 2. 2018. 08:59

Tekst obavijesti nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Obavijest po natje鑑ju Tjelesna i zdravstvena kultura
Gordana Ramu规ak / datum: 23. 2. 2018. 08:57

Tekst obavijesti nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik Tjelesne i zdravstvene kulture
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 10:57

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik prve pomo鎖
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 10:56

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik klini鑛e medicine
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 10:56

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik Bakteriologije, virologije i parazitologije
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 10:55

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_nastavnik anatomije i fiziologije
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 10:54

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Natje鑑j za zasnivanje radnog odnosa_ nastavnik socijalnog i zdravstvenog zakonodavstva i pravnih aspekata skrbi
Gordana Ramu规ak / datum: 2. 2. 2018. 10:44

Tekst natje鑑ja nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]RSS


Static HTML
presko鑙 na navigaciju