presko鑙 na sadr綼j

SREDNJA ㎏OLA 華KOVEC

Login
Tra緄lica

Dr綼vna matura 2017./18.

PROJEKTI

National Archive in Strigova; the basic procedure of storing documents

Radionice za Dan Grada 萢kovca

Now we move 2015.

Natje鑑j na Anteni Zg

S┤ na Kongresu o boli

Move week

vijesti
Odluka o odabiru ponuda za predstavljanje roditeljima (maturalac u ﹑anjolsku)
Gordana Ramu规ak / datum: 31. 12. 2018. 11:40

U privitku se nalazi Odluka o odabiru ponuda za realizaciju izvanu鑙oni鑛e nastave u Španjolsku koje 鎒 biti predstavljene roditeljima.


[OP㊣RNIJE]Javni poziv za organizaciju vi筫dnevne izvanu鑙oni鑛e nastave u ﹑anjolsku
Gordana Ramu规ak / datum: 10. 12. 2018. 12:59

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanu鑙oni鑛e nastave u Španjolsku - Srednja škola 萢kovec


[OP㊣RNIJE]Odluka o odabiru potencijalnih davatelja usluga za dvodnevnu izvanu鑙oni鑛u nastavu u Budimpe箃i
Gordana Ramu规ak / datum: 26. 1. 2018. 13:52

Odluka o odabiru potencijalnih davatelja usluga za dvodnevnu izvanu鑙oni鑛u nastavu u Budimpešti nalazi se u privitku.


[OP㊣RNIJE]Odluka o odabiru ponude za realizaciju izvanu鑙oni鑛e nastave u Gr鑛u
Gordana Ramu规ak / datum: 18. 1. 2018. 14:38

Odluka o odabiru ponude za realizaciju izvanu鑙oni鑛e nastave u Gr鑛u nalazi se u privitku.


[OP㊣RNIJE]Javni poziv za organizaciju vi筫dnevne izvanu鑙oni鑛e nastave u Budimpe箃u
Gordana Ramu规ak / datum: 9. 1. 2018. 12:27

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanu鑙oni鑛e nastave u Budimpeštu nalazi se u prilogu.


[OP㊣RNIJE]Odluka o odabiru potencijalnih davatelja usluga za izvanu鑙oni鑛u nastavu u Gr鑛oj
Gordana Ramu规ak / datum: 22. 12. 2017. 16:55

U privitku se nalazi Odluka o odabiru potencijalnih davatelja usluga za izvanu鑙oni鑛u nastavu u Gr鑛oj.


[OP㊣RNIJE]Javni poziv za organizaciju vi筫dnevne izvanu鑙oni鑛e nastave u Gr鑛u
Gordana Ramu规ak / datum: 5. 12. 2017. 14:56

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanu鑙oni鑛e nastave u Gr鑛u - Srednja škola 萢kovec, Ekonomska i trgova鑛a škola 萢kovec, Glazbena škola u Vara綿inu

 

Tekst javnog poziva nalazi se u privitku.


[OP㊣RNIJE]RSS


presko鑙 na navigaciju